Chính phủ chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Thứ Tư, 08/03/2023, 11:37 [GMT+7]
    Chính phủ vừa chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
 
    Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Báo cáo số 36/BC-BTP của Bộ Tư pháp, tiếp tục có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. 
 
    Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Kiên Giang, Phú Yên, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Thuận, Thanh Hóa, Bình Dương, Quảng Nam, Nghệ An tập trung chỉ đạo, thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn trong năm 2023.
 
    Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Kạn, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cà Mau, Đắk Lắk, Kiên Giang, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Trị, Thanh Hóa, Tiền Giang chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong 56 bản án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực từ năm 2021 trở về trước đến nay chưa được thi hành xong (trong đó có 34/59 bản án Bộ Tư pháp đã kiến nghị năm 2021) theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, trừ trường hợp bản án bị hoãn, tạm đình chỉ thi hành; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
 
    Chính phủ giao Bộ Tư pháp thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Chính phủ trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tăng cường kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại các địa phương có số lượng lớn các vụ khiếu kiện hành chính và tồn đọng các bản án, quyết định của Tòa án chưa được thi hành, kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo kiến nghị tại Báo cáo số 36/BC-BTP của Bộ Tư pháp; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
                                                                         Hồng Vân
                                                             (Ban Nội chính Trung ương)
.