Tọa đàm khoa học "Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

Thứ Hai, 06/03/2023, 15:06 [GMT+7]
    Sáng 06/3/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
    Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và chỉ đạo Tọa đàm; cùng chủ trì có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu cùng tham dự.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, tọa đàm khoa học được tổ chức nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm
    Toàn bộ những giá trị lý luận và thực tiễn mà cuốn sách mang lại chính là “vũ khí” sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, cuốn sách được xem là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, tài liệu gối đầu giường của cán bộ, đảng viên trong “tự soi, tự sửa”, đồng chí cũng mong muốn nội dung cuốn sách cần được sớm đưa vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị.
 
    Với gần 40 tham luận, bài viết cùng các ý kiến trình bày tại Tọa đàm đã tập trung khẳng định: Một là, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tác phẩm đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”; Mục tiêu “là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”...
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Tọa đàm
    Tác phẩm đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực…
 
    Hai là, tác phẩm chỉ rõ, phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”. Cán bộ, đảng viên phải phải luôn tiên phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.
 
    Phát biểu tổng kết Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu ý kiến, tham luận tại buổi Tọa đàm khoa học lần này, đồng chí nhấn mạnh, đây là buổi sinh hoạt chính trị chuyên sâu, quan trọng, giá trị cuốn sách mang lại không chỉ toát lên tính lý luận, tính thực tiễn mà còn mang tính thời sự. Có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quan điểm chỉ đạo của đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ nhận thức đúng, đến hành động đúng và góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “chống giặc nội xâm”.
Tạ Anh Hưng
.