Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương

Thứ Sáu, 03/03/2023, 19:50 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Cuộc họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và thảo luận, cho ý kiến một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá, thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đẩy mạnh, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Các cơ quan chức năng đã tập trung, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đã kết thúc giải quyết theo quy định của pháp luật 2 vụ án, vụ việc; rà soát, đề xuất một số vụ án, vụ việc phức tạp vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.
 
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Cuộc họp
    Cũng tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các ngành chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ: (1) Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở trong chỉ đạo, triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập và khu vực ngoài nhà nước. (2) Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 2 vụ án: (1) Vụ “Nhận hối lộ” liên quan đến các cán bộ, đảng viên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh, Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh và địa chính các xã Kỳ Tân, Lâm Hợp thuộc huyện Kỳ Anh; (2) Vụ “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” liên quan đến các cán bộ, đảng viên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà, Chi cục thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà và địa chính xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà theo đề xuất của các cơ quan chức năng vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo hoàn thiện Chương trình công tác và Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc năm 2023 của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả.
                                                                                                        P.V
.