Đắk Nông: Tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Sáu, 31/03/2023, 07:04 [GMT+7]
    Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành luôn xác định thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo thu hồi tài sản tham nhũng ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra đến điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Từ đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông
    Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2020 - 2026 để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng, sai phạm kinh tế.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 639 về thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ngành phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, bước đầu đạt hiệu quả nhất định, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Các cơ quan chức năng phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý tài sản, đất đai,.. để yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, đất đai của các đối tượng vi phạm, kịp thời yêu cầu hoặc trực tiếp áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin và trong suốt quá trình điều tra, giải quyết vụ án. Năm 2022, tổng số vụ án tham nhũng, kinh tế được cơ quan cảnh sát điều tra các cấp thụ lý, điều tra là 21 vụ, 38 bị can. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại được phát hiện trong các vụ án tham nhũng, kinh tế phải thu hồi là hơn 10,9 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 3,9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 36% tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế). Trong đó, thu hồi trong giai đoạn khởi tố hơn 282,8 triệu đồng (tỷ lệ 7,2%); giai đoạn điều tra 503 triệu đồng (tỷ lệ 12,8%); giai đoạn thi hành án hơn 3,1 tỷ đồng (tỷ lệ 80%).
                                                                                    Hương Giang
.