Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên

Thứ Năm, 30/03/2023, 15:34 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên vừa họp Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023 và cho ý kiến vào một số nội dung khác. 
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời có giải pháp kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác này; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan chức năng thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo quy định; rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận về kết quả thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; cho ý kiến về việc thanh tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật trên địa bàn, kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý I/2023. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải thực hiện cho được mục tiêu phát hiện từ sớm, từ xa để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm đến mức thấp nhất hậu quả, qua đó cũng góp phần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong quá trình thực thi công vụ. 
 
    Thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                        Quỳnh Trang
.