Đà Nẵng: Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 25/03/2023, 21:08 [GMT+7]
    Ngày 24/3/2023, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 
 
    Theo báo cáo, trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành Chương trình công tác năm 2023; Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, chỉ đạo nâng cao các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả hơn; số vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý có chuyển biến rõ nét. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt hơn cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được xử lý nghiêm minh, tạo tính răn đe, giáo dục chung, được dư luận đồng tình, ủng hộ cao. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Phiên họp
    Ban Chỉ đạo đánh giá cao Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố trong việc tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, qua đó đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần ổn định dư luận xã hội, pháp luật thực thi nghiêm minh, kịp thời. 
 
    Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo bổ sung 02 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo về việc xử lý các sai phạm trong việc thi hành án có liên quan đến lô đất A2 khu đất công trình công cộng A4, thuộc vệt khai thác quỹ đất đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; Báo cáo kết quả xử lý đơn, thư liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố quý I/2023; Tờ trình về việc thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
 
    Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 02 vụ án: vụ án “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thống nhất các nội dung chỉ đạo về tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và triển khai 04 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Chỉ đạo, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan tố tụng và các cơ quan có liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và đã phát hiện nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị: Cấp ủy đảng các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đề xuất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thông qua kết quả xử lý để kiến nghị các biện pháp phòng ngừa trong công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính, đất đai...
 
    Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, chịu trách nhiệm và phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cung cấp thông tin kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo; khẩn trương tham mưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham những, tiêu cực; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu một số vấn đề về văn hóa liêm chính cho cán bộ chủ chốt thành phố; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đề cao tính trách nhiệm trong thực thi công vụ.
                                                                                  Mỹ Ngọc
                                                                    (Ban Nội chính Trung ương)
.