Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai

Thứ Ba, 28/03/2023, 11:02 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai vừa họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ Hai; báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thảo luận góp ý dự thảo chương trình công tác trọng tâm năm 2023. Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá:
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Từ sau phiên họp thứ Hai, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã ban hành 03 văn bản để triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo; ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 12 năm 2022.
 
    Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo và chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm 2023. 
 
    Từ đầu năm đến nay,  Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 06 đơn gửi Ban Chỉ đạo, đã xử lý chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 đơn, lưu 04 đơn. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã báo cáo kết quả xét xử 01 vụ, đề xuất đường lối chỉ đạo xử lý 02 vụ.
 
    Cũng tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác.
                                                                         P.V
.