Quảng Ngãi: Hội nghị trực báo triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp

Thứ Năm, 30/03/2023, 15:24 [GMT+7]
    Ngày 28/3, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị trực báo triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý II/2023. Các đồng chí: Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/ 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tập trung rà soát để giải quyết những vụ việc có nguy cơ phát sinh đông người, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không có vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nói riêng đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế trong quá trình giải quyết đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng; công tác giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực. 
 
    Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan hành chính tỉnh đã tiếp 913 lượt/994 người/834 vụ việc. Đã giải quyết 32/62 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 51,6%. Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 426 vụ/723 bị can. Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 182 vụ/395 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp xét xử 344 vụ án hình sự. Cơ quan Thi hành án đã thi hành xong 2.105 việc/4.260 việc có điều kiện thi hành; 277,8 tỷ đồng/1.518 tỷ đồng có điều kiện thi hành. 
 
    Trong quý I; Thanh tra tỉnh đã thực hiện 278 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập), đã kết thúc và ban hành Kết luận thanh tra của 235 cuộc tại 528 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 12,54 tỷ đồng và 11.004 m2 đất cùng nhiều sai phạm khác. 
 
    Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong quý I/2023: Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố mới 03 vụ/04 bị can; phục hồi điều tra 02 vụ/01 bị can. Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 03 vụ/07 bị can; tạm đình chỉ 02 vụ/01 bị can; đang điều tra 08 vụ/05 bị can. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
    Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cơ quan khối Nội chính tăng cường phối hợp trong thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống đối chính trị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra; thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra xử lý tội phạm. 
 
    Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, để xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố theo quy định pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
                                                              Thành Long 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.