Ninh Thuận: Tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 27/03/2023, 06:40 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2023, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kế hoạch tổ chức kiểm tra các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành, địa phương năm 2022 và xử lý tồn đọng từ năm 2021 trở về trước; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Công an tỉnh Ninh Thuận đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tự Trị, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 85-02D, để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” (tháng 3/2023)
Công an tỉnh Ninh Thuận đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tự Trị, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 85-02D, để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” (tháng 3/2023)
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức thành công Phiên họp thứ 3 và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo; ban hành Công văn số 19-CV/BCĐ, ngày 15/02/2023 về việc điều tra, xử lý vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 20-CV/BCĐ, ngày 15/02/2023 về khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng và các chỉ đạo, kết luận của Trung ương đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở Tư pháp tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, trong đó có các nội dung liên quan đến tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện chương trình chuyển đổi số; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động; thực hiện chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc thông qua phần mềm, sử dụng chứng thư số khi phát hành văn bản qua mạng LAN, phần mềm TD-Office, E-Office; thiết lập trang Web để tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, đổi mới công nghệ.
 
    Các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp công khai, minh bạch hoạt động; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành và thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ngành đã phát động phong trào thi đua: “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025.
 
    Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đã thi hành kỷ luật đối với 05 trường hợp; trong đó, cách chức 01, khiển trách 04. Nội dung vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong phòng, chống dịch Covid - 19. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, tố cáo đảng viên, tổ chức đảng; đã trả lời công dân 01 đơn, đang xem xét giải quyết 04 đơn.
 
    Ngành Thanh tra đã tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua công tác thanh tra đã phát hiện 19 trường hợp sai phạm; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định 03 vụ, gồm: Vụ sai phạm trong quản lý kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng tại Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các Dự án ODA ngành nước; Vụ sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý xây dựng xảy ra tại Khu dân cư N10, N11 xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; Vụ sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách tại Trường Tiểu học Lạc Sơn, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
 
    Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp làm rõ hành vi của công chức phường Mỹ Hương có hành vi thu tiền thuế đất phi nông nghiệp của một số người dân trên địa bàn, nhưng không đưa biên lai thu tiền. Vụ việc nhận tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay chưa hoàn thành và nhận tiền lo bồi thường hạn mục nâng cấp, cải tạo kênh Tấn Tài 3 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuệ Minh
.