Tiền Giang: Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8

Thứ Ba, 20/09/2022, 07:33 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2022, toàn tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính; đã ban hành 4 kết luận thanh tra đối với 14 đơn vị. Qua thanh tra, tổng số tiền được phát hiện có vi phạm là 7,031 tỷ đồng…
 
    Các cuộc thanh tra hành chính có nội dung chủ yếu tập trung vào thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong đầu tư xây dựng, tài chính, tài sản công, đầu tư công; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng... Đến nay, đã ban hành 4 kết luận thanh tra đối với 14 đơn vị. Qua thanh tra, tổng số tiền được phát hiện có vi phạm là 7,031 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền 3,898 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 3,133 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 tổ chức (kiểm điểm rút kinh nghiệm) và 20 cá nhân (có hình thức kỷ luật 3 cá nhân, kiểm điểm 5 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 cá nhân)…
 
Thanh tra tỉnh Tiền Giang công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Gò Công
Thanh tra tỉnh Tiền Giang công bố quyết định thanh tra tại UBND thị xã Gò Công
    Các sở ngành đã thực hiện 309 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra 290 cuộc đối với 201 tổ chức, cá nhân, có 90 trường hợp vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu về kinh doanh khí hóa lỏng, không thông báo việc ngưng hoạt động vận tải, chi không đúng nguồn, không thông báo thay đổi nội dung hoạt động bưu chính… Tổng số tiền vi phạm 72 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 68 triệu đồng; đã ban hành 85 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 435 triệu đồng…
 
    Trong tháng 8, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giảm 48 lượt qua tiếp công dân. Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 29 đơn so với cùng kỳ. Đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến bồi thường khi thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; nội dung đơn tố cáo liên quan đến đảng viên, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa công khai, minh bạch, gây mất đoàn kết nội bộ. Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính về quản lý, sử dụng đất đai khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, công tác bồi thường, áp giá chưa đúng quy định hoặc giá thấp, không thỏa mãn yêu cầu của người dân; công tác đo đạc, giải quyết tranh chấp đất đai còn phức tạp, không rõ ràng, không khách quan, dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo phát sinh và một số vụ việc kéo dài, phức tạp…
                                                                                        Nguyễn Hiên
.