Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Thứ Hai, 12/09/2022, 18:32 [GMT+7]
     Chiều 12/9/2022, tại Yên Bái, Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
   
    Tham gia Đoàn kiểm tra số 6 có các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn; thành viên Đoàn là đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.
   
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
 
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành; trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành hơn 50 văn bản để cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN,TC; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực; xử lý kịp thời các hành vị tham nhũng, tiêu cực không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
 
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 phát biểu Kết luận Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 phát biểu Kết luận Hội nghị
    Trong kỳ báo cáo, cấp ủy các cấp tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 6.664 tổ chức đảng, 20.235 đảng viên; giám sát chuyền đề đối với 3.358 tổ chức đảng và 7.628 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 41 tổ chức đảng, 1.736 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp không phát hiện vụ việc nào chuyển cơ quan điều tra. Ngành thanh tra thực hiện 1.043 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế và đất đai, kiến nghị xử lý và thu hồi nộp ngân sách nhà nước; đã xử lý kỷ luật 02 tập thể và 30 cán bộ, công chức, viên chức; chuyển 04 vụ việc có dấu hiệu sang Cơ quan điều tra.
 
    Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành thanh tra tỉnh thụ lý 2.483 đơn, khiếu nại, tố cáo; trong đó, 1.377 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết 1.377 đơn, qua giải quyết đã chuyển 01 đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 01 vụ án/01 bị can. Các cơ quan điều tra của tỉnh phát hiện, tiếp nhận tổng số 94 tin. Trong đó, có 48 tin tự phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ của ngành; 46 tin do tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị các nhân khác chuyển đến.
 
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại địa phương còn có những tồn tại, hạn chế, như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chưa thực sự được quan tâm đúng mức; việc tự phát hiện hành vi sai phạm trong nội bộ các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa kịp thời, nể nang, ngại va chạm, ngại đấu tranh tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực chưa nhiều; công tác tham mưu, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán có lúc, có việc chưa quyết liệt, kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc chưa chặt chẽ; công tác vận động, tuyên truyền quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế…
 
    Kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Về các nội dung dự thảo báo cáo, Đoàn kiểm tra ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến, nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh, đợt kiểm tra là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong 10 năm qua trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng; đồng thời nhận ra những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại. 
 
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái
    Trong thời gian tới, Đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái chủ động quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức Đảng trực thuộc và đặc biệt người đứng đầu cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, nắm vững và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn đảng, về công tác PCTN, TC. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục liêm chính cho cán bộ; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong các lĩnh vực nhạy cảm như: mua sắm công, đấu giá, đấu thầu các dự án; quản lý đất đai, tài chính, tài sản công, công tác cán bộ…; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ để phát hiện và xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyên ngay cho cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết không chờ đến khi kết thúc thanh tra, kiểm tra mới chuyển; phát huy có hiệu quả sức mạnh của hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí và nhân dân vào việc phát hiện tố giác các hành vi sai phạm trong quản lý kính tế có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo cũng như các ý kiến kiến nghị của Đoàn. Đồng chí đánh giá cao tính khách quan, tinh thần trách nhiệm của Đoàn; tổ chức khoa học, việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị kiểm tra. Đồng chí cũng thống nhất cao về nội dung dự thảo Báo cáo; tiếp thu đầy đủ kết luận của Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.