Ban Nội chính Trung ương trao cấp giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022

Thứ Sáu, 26/08/2022, 07:45 [GMT+7]

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương cho các đại biểu

 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trao giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương cho các đại biểu 

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương cho các đại biểu

 Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhận giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ 

 Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng 

 Tạ Anh Hưng

.