Đồng Nai: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2022

Thứ Tư, 14/09/2022, 06:03 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2022, Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như: Chương trình số 02-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 89-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
 
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất, về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” (tháng 6/2022)
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất, về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” (tháng 6/2022)
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành và thực hiện hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các nghị quyết của UBND tỉnh quy định về các chính sách, tiêu chuẩn, định mức trong sử dụng ngân sách. Cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quy chế văn hóa công sở; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3173/UBND-KGVX về rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.
 
    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính; thực hiện thí điểm triển khai ISO điện tử theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.  Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã đem lại hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị thuộc các sở trong việc xử lý thủ tục hành chính và trao đổi thông tin; tiếp tục thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
 
    Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị định của Chính phủ và các văn bản quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 40-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Ngành Thanh tra triển khai 32 cuộc thanh tra hành chính tại 34 đơn vị, ban hành 04 kết luận thanh tra tại 05 đơn vị. Những vi phạm phát hiện qua thanh tra chủ yếu ở lĩnh vực tài chính - ngân sách; kiến nghị tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 21 tỷ 247 triệu đồng và xử lý khác về kinh tế số tiền 9 tỷ 442 triệu đồng; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 28 kết luận thanh tra; triển khai 109 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 534 tổ chức, cá nhân; tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng, y tế; phát hiện sai phạm và tiến hành xử phạt số tiền là 1 tỷ 629 triệu đồng.
 
    Trong tháng, cơ quan điều tra các cấp thụ lý 04 vụ/22 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 05 vụ/26 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 03 vụ án/06 bị can liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 12 vụ án liên quan đến tham nhũng, chức vụ; đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo các ngành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; phối hợp với Công an tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh về tiến độ xử lý các vụ án theo quy định.
Tuệ Minh
.