Bình Phước: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 19/09/2022, 07:08 [GMT+7]
    Thanh tra tỉnh Bình Phước phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phú Riềng.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới có liên quan đến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; đồng thời, được giải đáp những thắc mắc trong công tác triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân; chế định, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo…
 
    Hội nghị nhằm nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, những người làm công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý phản ánh, tố cáo của công dân cũng giúp cho cơ quan nhà nước thực hiện tốt vai trò phòng, ngừa tham nhũng ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ.
                                                                                            Trịnh Hoàn
.