Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ Ba, 12/10/2021, 16:01 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị cập nhật, bồi dưỡng kiến thức công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; thường trực các huyện, thị, thành ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, sự cố gắng, nỗ lực của ngành nội chính Đảng, các cơ quan khối Nội chính và các ngành, các cấp trong tỉnh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở Thanh Hoá đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tuy nhiên, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; đây cũng là mảng công tác khó khăn, phức tạp; song có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương hay của ngành. Đó là mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển, giữa xây dựng Đảng, chính quyền, bộ máy, con người với việc phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Để khắc phục những khó khăn về thể chế, bộ máy, biên chế, con người, điều kiện cơ sở vật chất, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành, trước hết là quan tâm đến xây dựng bộ máy, con người để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đang đặt ra cho công tác này.
 
    Trong bối cảnh đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, những lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mới cho cán bộ rất cần thiết. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành thời gian, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung đã đề ra.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tiếp thu 02 chuyên đề cập nhật kiến thức về nội chính, công tác nội chính và tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, các chuyên đề đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, như: các khái niệm liên quan; quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả, kinh nghiệm rút ra trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; một số kinh nghiệm quốc tế về các công tác này… Đây là những kiến thức có hệ thống và khoa học, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo để phục vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.
 
    Cũng trong dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị cập nhật, bồi dưỡng kiến thức công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021 cho lãnh đạo văn phòng cấp ủy cấp huyện, lãnh đạo thanh tra huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
                                                                                                           P.V
.