Hà Nội: Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Bảy, 02/10/2021, 05:45 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tạm dừng hoạt động tiếp công dân từ ngày 26/7/2021; do đó, tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm so với tháng trước (số vụ khiếu nại, tố cáo giảm 10%; số lượt tiếp công dân giảm 77%, số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh do các cơ quan hành chính của Thành phố tiếp nhận giảm 43%). 
 
Một bộ phận tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo tại Hà Nội
Một bộ phận tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo tại Hà Nội
    Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đang triển khai thực hiện 104 cuộc thanh tra hành chính (kế hoạch 48; đột xuất 56); trong đó kỳ trước chuyển sang 93 cuộc, thành lập mới trong kỳ là 11 cuộc; đã kết luận 16 cuộc thanh tra. Thực hiện 199 cuộc thanh tra chuyên ngành (số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang 26; số cuộc triển khai trong kỳ 173; số cuộc thường xuyên 126; theo kế hoạch 36, đột xuất 37); đã kết luận 128 cuộc. Qua thanh tra xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 tổ chức và 138 cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 846 triệu đồng. 
 
    Các cơ quan hành chính của Thành phố tiếp 755 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và 04 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 2.448 đơn; gồm có khiếu nại 446 đơn; tố cáo 254 đơn; kiến nghị, phản ánh, nặc danh 1.748 đơn. Tổng số vụ khiếu nại, tố cáo 259 (trong đó khiếu nại 225, tố cáo 134); đã xem xét, giải quyết: 189 vụ (khiếu nại 109, tố cáo 80). Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai; chế độ bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; việc thực hiện dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; quản lý trật tự xây dựng...
                                                                                                       Hải Hà
.