Hải Phòng: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 24/09/2021, 07:01 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Thanh tra Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại quận Lê Chân (tháng 8/2021)
Thanh tra Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại quận Lê Chân (tháng 8/2021)
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của các đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân Thành phố, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự Thành phố tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án mà các đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND, ngày 27/9/2019 của UBND Thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Toàn Thành phố có 15 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; trong đó 10/15 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, hiện còn 05/15 vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.
 
    Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 245-CV/TU, ngày 18/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương; triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".
 
    Tiếp tục thực hiện Quyết định số 175-QĐ/TU, ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra Ban Thường vụ cấp ủy và người đứng đầu Đảng ủy Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan Hải Phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với công chức ngành.
 
    Toàn ngành Thanh tra tiếp tục triển khai, thực hiện 518 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó phát hiện sai phạm với số tiền hơn 2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 1,9 tỷ đồng, đã ban hành 188 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 593 triệu đồng, đã nộp ngân sách Nhà nước 430 triệu đồng. Toàn thành phố tiếp 336 lượt công dân với 285 vụ việc; trong đó có 05 đoàn đông người với 32 người, 05 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 987 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; trong đó, 696 đơn đủ điều kiện xử lý, 23 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.
 
    Các cơ quan điều tra hai cấp thụ lý 08 vụ/16 bị can, gồm: 01 vụ/01 bị can tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 02 vụ/03 bị can tội “Tham ô tài sản”; 02 vụ/03 bị can tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”: 01 vụ/01 bị can tội “Nhận hối lộ; 01 vụ/07 bị can tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 01 vụ/01 bị can tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 02 vụ/04 bị can; đang giải quyết 06 vụ/12 bị can.
Cù Tất Dũng
.