Bộ tài chính: Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Chủ Nhật, 26/09/2021, 06:27 [GMT+7]
    Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản triển khai cuộc thi đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
 
    Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ quan tâm, kịp thời phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ công chức của đơn vị đầy đủ thông tin về pháp luật phòng, chống tham nhũng; xác định việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” là một nhiệm vụ chính trị nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng" do Thanh tra Chính phủ phát động.
 
Một cuộc họp của Bộ Tài chính
Một cuộc họp của Bộ Tài chính
    Bài dự thi gửi về Báo Thanh tra, số 100 Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP Hà Nội chậm nhất là ngày 15/10/2021 và nộp 01 bản gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp theo dõi, báo cáo Bộ.
 
    Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gian đoạn 2019 - 2021”. Kế hoạch triển khai Đề án đã được Bộ Tài chính triển khai sâu, rộng đến các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.
                                                                                        Quỳnh Trang
.