Đồng Tháp: Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Tư, 29/09/2021, 07:30 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, đạt 70,68 điểm/100 điểm theo bộ chỉ số và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
 
    Theo Báo cáo tự đánh giá, năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về nhận thức và hành động. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức (các đơn vị) quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ; phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tham nhũng, nhất là qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
    Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt cùng với nhiều biện pháp đồng bộ, tập trung trên các lĩnh vực nhạy cảm, nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm công, thị trường bất động sản, ngân hàng… chuyển biến tích cực so với cùng kỳ trước. 
 
    Thủ trưởng các đơn vị đã chủ động hơn trong công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; theo đó các cơ quan tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố và xét xử nghiêm, đúng quy định, tạo được lòng tin đối với thân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, nhất là các cơ quan Nội chính được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ và kịp thời, tham mưu có hiệu quả trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Qua công tác thanh tra phát hiện 04 vụ có dấu hiệu liên quan đến hành vi tham nhũng, tăng 01 vụ so với năm 2019. Qua kiểm tra, thanh tra, giám sát, trong kỳ, đã tổ chức 19 cuộc kiểm tra, 18 cuộc giám sát, qua công tác kiểm tra, giám sát chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Toàn tỉnh tổ chức 314 đoàn thanh tra, trong đó: 04 đoàn thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu liên quan đến hành vi tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Qua điều tra, truy tố, xét xử, qua công tác điều tra, truy tố, xét xử phát hiện 05 vụ có liên quan đến hành vi tham nhũng; có 04/04 tổ chức và 05/05 cá nhân bị phát hiện và xử lý về hành vi tham nhũng.
 
    Cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với 06 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố đối với 06/06 bị can do cơ quan điều tra đề nghị; kết án 06 bị cáo phạm tội tham nhũng. 
                                                                                                            P.V
.