Nghệ An: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 31/08/2021, 07:55 [GMT+7]
    Thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An đã đẩy mạnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, trong đó đã tập trung vào các nội dung như: Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực án kinh tế - chức vụ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, ngừa phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; rà soát các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 
    Chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, bổ sung quy chế quản lý kinh tế, tài chính ở các đơn vị, địa phương; công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp về thu, chi ngân sách nhà nước; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả đầu tư; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu, chi ngân sách, quản lý đầu tư công... để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu tiêu cực, ngăn ngừa thất thoát ngân sách, tài sản nhà nước. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện công tác kiểm tra việc xử lý sau thanh tra.
 
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
    Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về việc chuyển ngay vụ việc tiêu cực sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; phát hiện làm rõ những vụ việc sai phạm nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến tham nhũng, tiêu cực để chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý. 
 
    Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhằm ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.
 
    Từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đối với 3.681 đảng viên (trong đó có 1.197 cấp ủy viên); kiểm tra việc thực hiện những điều đảng viên không được làm đối với 3.019 đảng viên (trong đó có 817 cấp ủy viên); giám sát việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đối với 1.806 đảng viên (trong đó có 453 cấp ủy viên); việc thực hiện những điều đảng viên không được làm đối với 1.635 đảng viên (trong đó có 305 cấp ủy viên); việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 36 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật: 314 đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống (trong đó có 16 cấp ủy viên); 335 đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm (trong đó có 90 cấp ủy viên); 190 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái (trong đó có 27 cấp ủy viên).
 
    Giải quyết khiếu nại tố cáo việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đối với 36 đảng viên (trong đó có 23 cấp ủy viên); việc thực hiện những điều đảng viên không được làm đối với 35 đảng viên (trong đó có 19 cấp ủy viên); tham nhũng, cố ý làm trái đối với 15 đảng viên (trong đó có 09 cấp ủy viên); đã thi hành kỷ luật 186 đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống (trong đó có 23 cấp ủy viên); 259 đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm (trong đó có 24 cấp ủy viên); 65 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái (trong đó có 15 cấp ủy viên); 08 đảng viên vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập (trong đó có 01 cấp ủy viên).
                                                                               Mạnh Hùng
.