Nghệ An: Xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ Nhật, 22/08/2021, 07:37 [GMT+7]
    Từ 30/6/2016 - 31/3/2021, Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị làm tốt công tác lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng, như: Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Quản lý nợ công; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; rà soát, đề xuất sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, đầu tư, kiểm tra chuyên ngành... cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị. 
 
Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
    Chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hàng năm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ, thay thế mới những quy định không còn phù hợp tình hình thực tiễn, nhất là các văn bản pháp luật trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý khoáng sản, đất đai; quản lý tài chính; đấu giá quyền sử dụng đất... nhằm hạn chế và từng bước khắc phục việc lợi dụng kẻ hở của pháp luật để trục lợi. 
 
    Trong đó, tập trung công khai danh sách các dự án nhà ở đủ điều kiện được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai; công khai rộng rãi các dự án được phép huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân… Kết quả, các hiện tượng tiêu cực, tình trạng “nhiễu loạn” thị trường bất động sản trên địa bàn từng bước được ngăn chặn, hạn chế.
 
    Quy định về quy trình, cách thức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản nhằm ngăn chặn việc cấu kết để kìm giá, dàn xếp người trúng đấu giá, để nhận các khoản hoa hồng... bằng cách "bỏ phiếu kín đấu giá"; việc triển khai hình thức đấu giá quyền sử dụng đất bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp sau một thời gian triển khai đã đem lại hiệu quả tích cực như: An ninh trật tự được đảm bảo, khắc phục được tình trạng “cò mồi”, mang tính “xã hội đen” gây mất an ninh trật tự tại khu vực tổ chức đấu giá; người có nhu cầu mua đất thực sự đã mua được đất mình cần, góp phần làm giảm áp lực cho các địa phương. Tỷ lệ đấu vượt so với giá khởi điểm đạt cao (trung bình tăng 20-30%), tăng thu ngân sách nhà nước; công tác tổ chức đấu giá đất đơn giản, nhanh gọn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm vào cuộc giải quyết những vấn đề bức xúc của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo lòng tin trong nhân dân, sự công bằng, khách quan, hạn chế tối đa các hành vi "tiêu cực". Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
 
    Ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Quy định về chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; phân cấp quản lý, giới thiệu bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giám sát trong Đảng, xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm; việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực, dư luận quan tâm; cơ chế phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Tình trạng “tham nhũng vặt” từng bước được phát hiện, xử lý.
Hồng Anh
.