Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Chủ Nhật, 04/07/2021, 09:53 [GMT+7]
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại phiên họp
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án báo cáo tóm tắt ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học
Đồng chí Phan Đình Trạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án báo cáo tóm tắt ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Kế hoạch xây dựng Đề án; Quyết định phân công, đề cương và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Kế hoạch xây dựng Đề án; Quyết định phân công, đề cương và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo (giữa) cùng các đại biểu tham dự Phiên họp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo (giữa) cùng các đại biểu tham dự Phiên họp

 Các đại biểu tham dự Phiên họp

 

Các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án
Các Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án
Các Thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án
Các Thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án

 Thu Huyền

.