Bắc Giang: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Thứ Ba, 24/08/2021, 07:36 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 29-KH/BCĐ về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11).
 
Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11)
Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11)
    Nội dung thi tập trung vào Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Một số quy định của Bộ luật Hình sự; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo có liên quan đến phòng, chống tham nhũng.
 
    Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang.
 
    Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.bacgiang.gov.vn/) vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”  làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi.
 
    Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang công tác, lao động, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
    Ban Tổ chức sẽ trao 19 giải cá nhân gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; 11 giải tập thể gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.
Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15/9/2021 đến ngày 15/10/2021.
                                                                                     Quỳnh Trang
.