Bộ Lao động và Thương binh Xã hội: Phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra

Thứ Bảy, 24/10/2020, 07:52 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã tiến hành 3.699 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 29.663 kiến nghị, 381 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 34,525 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 469,618 tỷ đồng (chủ yếu trong lĩnh vực người có công). Cụ thể: Thanh tra về việc thực hiện pháp luật lao động tại 1.743 đơn vị; ban hành 16.434 kiến nghị yêu cầu các đối tượng thanh tra thực hiện để khắc phục những sai phạm trong thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và 222 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 7,882 tỷ đồng.
 
    Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 194 doanh nghiệp, ban hành 1.077 kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện khắc phục sai phạm, thiếu sót trong việc thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và 71 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 7,570 tỷ đồng. Qua thanh tra đã chuyển 01 hồ sơ có dấu hiệu hình sự đến Công an tỉnh Hải Dương. 
 
Một cuộc họp của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội
Một cuộc họp của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội
    Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại 599 đơn vị, ban hành 2.263 kiến nghị yêu cầu các đơn vị thực hiện khắc phục những sai phạm và 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 18,533 tỷ đồng.
 
    Thanh tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại 236 đơn vị, ban hành 3.108 kiến nghị và 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1,687 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi số tiền 300,5 triệu đồng. 
 
    Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng tại 76 đơn vị, ban hành 417 kiến nghị yêu cầu các đối tượng thanh tra khắc phục sai phạm, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách người có công, kiến nghị thu hồi số tiền 43,1 tỷ đồng.

    Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy; về nuôi con nuôi; về bảo trợ xã hội; về bình đẳng giới; về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo... tại 189 đơn vị, ban hành 1.743 kiến nghị yêu cầu các đối tượng khắc phục sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, thực hiện chính sách.
 
    Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đã phát hiện ra trường hợp cán bộ của Bưu điện phụ trách chi trả tại thị trấn Tiên Lãng có hành vi ký nhận vào giấy tờ chi trả chế độ trợ cấp người khuyết tật của công dân nhưng không trả tiền cho công dân. Tại kết luận thanh tra đã kiến nghị Bưu điện huyện Tiên Lãng, đối với hành vi vi phạm của cán bộ chi trả trợ cấp tại thị trấn Tiên Lãng, có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
                                                                                  Thanh Loan
.