Sóc Trăng: Chú trọng công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 23/10/2020, 07:45 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh; chú trọng kết hợp giữa xử lý hành chính, xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền và xử lý hình sự đối với hành vi tham nhũng; xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ khi xử lý.
 
    Qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 3 vụ việc, 5 đối tượng có hành vi tham nhũng với tổng số tiền vi phạm trên 722 triệu đồng, đã thu hồi xong, đạt 100%. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy được tăng cường; qua đó, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 31 đảng viên, trong đó, có 17 đảng viên liên quan đến các vụ án tham nhũng. 
 
 Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
    Công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Từ năm 2013 đến tháng 6/2020, cơ quan thanh tra hai cấp đã thực hiện được 18.189 cuộc thanh (thanh tra hành chính 479 cuộc, thanh tra chuyên ngành 17.710 cuộc) với 62,482 đối tượng thanh, phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 160.158 triệu đồng, đã thu hồi trên 86.833 triệu đồng; qua công tác thanh tra, Ngành Thanh tra đã phát hiện 6 vụ việc, 8 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng. Qua công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 1 vụ/3 đối tượng phạm tội tham nhũng đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 2 vụ/4 đối tượng phạm tội tham nhũng.

    Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng đã phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, liên quan đến 6 đối tượng với tổng giá trị thiệt hại 834,5 triệu đồng, giá trị đã thu hồi được 834,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Trong nội bộ Ngành Công an, đã phát hiện 12 vụ/20 trường hợp sai phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thu hồi số tiền trên 689 triệu đồng, đã xử lý kỷ luật 18 trường hợp, 2 trường hợp đang kiến nghị xử lý.
 
    Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được thực hiện đúng quy định; các vụ án tham nhũng, kinh tế được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Từ ngày 01/02/2013 đến 30/6/2020, công an hai cấp đã tiếp nhận 27 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, đã khởi tố 12 vụ, không khởi tố 4 vụ, tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm 8 vụ, đang giải quyết 3 vụ; đề nghị truy tố 8 vụ/20 bị can; đã thu hồi trên 3 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 8 vụ/20 bị can phạm tội tham nhũng, đã truy tố 7 vụ/17 bị can, hiện đang xử lý 1 vụ/3 bị can. Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 11 vụ/25 bị cáo phạm tội tham nhũng; trong đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền 4 vụ/8 bị cáo; xét xử 10 vụ/23 bị cáo, tồn 1 vụ/2 bị cáo.
                                                                                  Nguyễn Hiên
.