Bộ Tài chính: Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ Sáu, 23/10/2020, 15:25 [GMT+7]
    Kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ: Hằng năm, Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ đều xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra hành chính, kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật về PCTN, lãng phí, nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tham nhũng của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Trong thời kỳ báo cáo, qua công tác thanh tra hành chính, kiểm tra nội bộ đã phát hiện, xử lý hành chính đối với 5.018 người vi phạm (kiểm điểm, rút kinh nghiệm: 4.789 người; khiển trách: 122 người; cảnh cáo: 70 người; hạ bậc lương: 9 người; cách chức: 05 người; giáng chức: 02 người; buộc thôi việc: 21 người). Các sai phạm được phát hiện chủ yếu trong việc chấp hành quy trình, thủ tục quy định trong thanh tra, kiểm tra, trong việc quản lý nợ, thu nợ, trong quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, trong công tắc cấp hóa đơn lẻ,…). Trong đó, đã phát hiện và xử lý theo quy định 34 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Lạng Sơn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Lạng Sơn
    Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng: Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; tổ chức Đảng tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính tại các địa phương đã triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và quần chúng trong cơ quan, đơn vị đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là các quy định về những điều đảng viên không được làm. Đề cao việc phòng ngừa, phát hiện sai phạm, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi tiêu cực, tham nhũng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PCTN, lãng phí, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kết quả kiểm tra, giám sát: Cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính đã thi hành kỷ luật 95 Đảng viên (khiển trách: 80 đảng viên, chủ yếu do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3, cảnh cáo: 10 đảng viên, cách chức: 02 đảng viên, đình chỉ 01 đảng viên do vi phạm tệ nạn xã hội, khai trừ: 02 đảng viên do phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội buôn lậu). 
 
    Nhiều vụ việc liên quan đến tham nhũng đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra nội bộ và được cơ quan chức năng quyết định khởi tố, xử lý đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
                                                                                  Hồng Hải
.