Bắc Kạn: Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 22/10/2020, 05:54 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay; sơ kết thực hiện Quy  định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/1019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; kết quả thực hiện chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử bị cáo Vũ Thế Hưng và Dương Thanh Huyền về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Bạch Thông
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử bị cáo Vũ Thế Hưng và Dương Thanh Huyền về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Bạch Thông
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực xử lý, giải quyết dứt điểm 3/5 vụ việc do Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết 10 vụ án, vụ việc được Thường trực Tỉnh ủy giao các cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo định kỳ hàng tháng.
 
    Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giúp người dân tiếp cận các thông tin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên.
 
    Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực; hoạt động giao tiếp và thực thi công vụ giữa cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp được cải thiện. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách các thủ tục hành chính; công khai việc sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; qua đó, đã hạn chế được tình trạng tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu ngân sách.
 
    Từ đầu năm tới nay, ngành Thanh tra đã thực hiện 149 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi 8,2 tỷ đồng; kiến nghị khác 408,8 triệu đồng; đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản đối với 36 kết luận; kiểm tra trực tiếp việc thực hiện đối với 08 kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Các cơ quan đơn vị thực hiện tiếp 838 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 1.522 đơn thư; đã giải quyết 29/39 vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
    Qua hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 01 vụ/01 đối tượng tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ba Bể. Các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 04 vụ án kinh tế, tham nhũng; trong đó, Cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Lâm trường Bạch Thông và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ba Bể. Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn. 
Cù Tất Dũng
.