Khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay

Thứ Ba, 20/10/2020, 16:36 [GMT+7]
    Để thực hiện quy trình khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định, Tạp chí Nội chính xin trích đăng hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay. 
 
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 30/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay, Ban Nội chính Trung ương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động đối với các tập thể, cá nhân sau đây:
 
Một Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương
Một Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương
    Đối với tập thể: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Vụ Nghiên cứu tổng hợp; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Đối với cá nhân: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp.
 
    Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí: (1). Đồng chí Đặng Văn Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Nội chính Trung ương; (2). Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I; (3). Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính.
                                                                             P.V
.