Tuyên Quang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 20/10/2020, 06:52 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay…
 
Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
    Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, chặt chẽ, đúng quy định; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy đảng đã kiểm tra 386 tổ chức đảng và 151 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 345 tổ chức đảng và 151 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy cấp huyện đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 22 đảng viên phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; xóa tên khỏi danh sách 37 trường hợp do giảm sút ý chí phấn đấu, tự ý bỏ sinh hoạt đảng nhiều kỳ; thi hành kỷ luật đối với 92 đảng viên,  trong đó có 13 cấp ủy viên.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 01 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật. Tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên; trong đó, cảnh cáo đối với một đồng chí là Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và khiển trách đối với một đồng chí là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Yên Lâm, huyện Hàm Yên. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã kết thúc kiểm tra đối với 13 đảng viên; đã kết luận 12 đảng viên có vi phạm; trong đó, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng 08 đảng viên…
 
    Ngành Thanh tra đã tiến hành triển khai 40 cuộc thanh tra hành chính tại 107 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận 21 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện 73 đơn vị có vi phạm, các sai phạm chủ yếu là chi không đúng mục đích, trái với chế độ tài chính, kế toán quy định… đã kiến nghị thu hồi số tiền 7 tỷ 352 triệu đồng, kiến nghị khác 988,7 triệu đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 12 tổ chức và 14 cá nhân có liên quan đến sai phạm; triển khai 656 cuộc thanh tra, kiểm tra chyên ngành đối với 387 tổ chức và 1.043 cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 158 tổ chức và 763 cá nhân có sai phạm; đã kiến nghị xử lý số tiền sai phạm hơn 930 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 4 tỷ 78 triệu đồng; ban hành 776 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 3 tỷ 680,5 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Các cấp, các ngành đã tiến hành 09 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 11 đơn vị.
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham gia giám sát các hoạt động phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cơ quan báo chí trong tỉnh tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật và giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp xã tiến hành giám sát 144 cuộc về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.
 
    Từ đầu năm 2020 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ 03 vụ án/08 bị can, đã khởi tố 02 vụ/03 bị can về tội tham nhũng. Viện kiểm sát đã truy tố 02 vụ/07 bị can và Tòa án nhân dân cấp huyện đã thụ lý, xét xử 02 vụ/07 bị cáo về tội tham nhũng. Cục thi hành án dân sự tổ chức thi hành 05 vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng với số tiền 3 tỷ 351,9 triệu đồng.
Cù Tất Dũng
.