Điểm báo tuần số 353 từ ngày 03-02 đến ngày 08-02 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 10/02/2020, 14:24 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Tiền Phong, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/02) đồng loạt phản ánh Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những dấu mốc lịch sử quan trọng trong 90 năm kể từ ngày thành lập Đảng 3/2/1930. Trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đó là cuộc cách mạng tháng 8/1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo chiến thắng hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Sau chiến tranh, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đề cập đến giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết, đòi hỏi Đảng phải đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định với niềm phấn khởi, tự hào, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi Lễ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi Lễ
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Hà Nội mới, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/01) cho biết, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm, làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ). Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có nhiều tiến bộ, đổi mới; Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu giúp Chính phủ làm tốt công tác tôn giáo... Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ khẩn trương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tập trung triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định liên quan trong hệ thống chính trị, chức sắc tôn giáo và toàn xã hội; chú trọng nghiên cứu cách làm mới, hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cả từ phía cơ quan nhà nước, cán bộ làm công tác tôn giáo và các tổ chức, cá nhân tôn giáo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chính đáng, bình đẳng trong các tôn giáo; chủ động ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động lệch chuẩn tâm linh, phản văn hóa và mê tín dị đoan trong hệ thống cán bộ, công chức và ngoài xã hội.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân Dân, Nhân Dân, Sài Gòn giải phóng, Long An, Tuổi Trẻ, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05/02) phản ánh nội dung làm việc của Ðoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành kiểm tra Ðảng tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh. Ðồng chí đề nghị toàn thể cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần toàn tâm, toàn ý nhằm phục vụ tốt đại hội đảng các cấp; nhất là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm; tham mưu cấp ủy thẩm định nhân sự cho nhiệm kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, coi trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân Dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công lý, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Đài TNVN, TTXVN (06/02) đưa tin về Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tờ trình, đề án của Chính phủ về việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung nội dung của 52/142 điều, sửa kỹ thuật của 12/142 điều, bổ sung mới 2 điều, bãi bỏ nội dung liên quan đến 5 điều của Luật hiện hành. Trong đó, dự thảo Luật quy định tăng mức phạt tối đa trong một số lĩnh vực tại Điều 24 Luật hiện hành như giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa (lên đến 750 triệu đồng); với các hành vi vi phạm trong đê điều, khám bệnh dược, trang thiết bị y tế, kinh doanh phân bón (lên đến 100 triệu đồng); thủy lợi, kinh doanh bất động sản… Hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả có mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng... Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc sửa đổi phải khắc phục được những bất cập, vướng mắc trong quy định của Luật và áp dụng trong thực tế; đáp ứng tốt hơn yêu cầu phòng, chống vi phạm hành chính trong thời gian tới; đồng thời đề nghị, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung đánh giá tác động với các chính sách mới, có rà soát thống kê đầy đủ tình hình thực tiễn về mức xử phạt, đối tượng áp dụng của từng lĩnh vực; bổ sung chế tài trách nhiệm của người thi hành công vụ để phòng ngừa lạm dụng...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Nhà báo và Pháp luật, Giao Thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07/02) đồng loạt đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban. Nội dung chính của cuộc họp lần này là các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Qua ý kiến đóng góp, về cơ bản, các thành viên Tiểu ban Văn kiện nhất trí với dự thảo 2 báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa cả về nội dung và hình thức trình bày. Các thành viên Tiểu ban Văn kiện cũng ghi nhận các dự thảo báo cáo đã chuẩn xác hóa một số nhận định, đánh giá, diễn đạt, làm rõ hơn nội hàm một số khái niệm, chỉnh sửa một số tiêu đề cho phù hợp và nhất quán hơn. Hai dự thảo cũng đã được cập nhật thêm số liệu, bổ sung một số điểm mới. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Tổ Biên tập thời gian qua đã khẩn trương, tích cực, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến Trung ương đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung hết sức công phu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện, bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các thành viên Tiểu ban Văn kiện có trách nhiệm, tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về từng lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy dân chủ, trân trọng lắng nghe các ý kiến, chắt lọc để bổ sung hoàn thiện các nội dung trong dự thảo báo cáo văn kiện trình Đại hội Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các thành viên của Tiểu ban và Tổ Biên tập các văn kiện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban kinh tế - xã hội và Tiểu ban thi hành Điều lệ Đảng nghiên cứu chặt lọc các ý kiến, nhất là ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà quản lý... để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, bảo đảm đúng tầm của một báo cáo trung tâm trình Đại hội XIII của Đảng. Với những ý kiến đóng góp hôm nay, sau cuộc họp này, Tổ Biên tập sẽ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo để trình xin ý kiến Bộ Chính trị, trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện Dự thảo tóm tắt Báo cáo chính trị vào cuối tháng 2 này để kịp thời phát hành phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sẽ tiến hành trong đầu tháng 3 tới đây.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người lao động, Đài TNVN, TTXVN (03/02) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã đề nghị truy tố 6 bị can về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho, gồm: Nguyễn Tá Thiện, nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho; Nguyễn Tấn Phát, nguyên Trưởng Phòng Tài vụ, kiêm Kế toán trưởng; Lê Quang Huy, nguyên Trưởng phòng An toàn Thanh tra hàng hải; Nguyễn Thiên Trúc, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức hành chính; Bùi Thị Đoan Khánh, nguyên là nhân viên và Trần Hải Triều Thanh, nguyên Thủ quỹ. Theo kết luận điều tra, từ tháng 1/2015, ông Nguyễn Tá Thiện khi làm Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho đã chỉ đạo 5 nhân viên lập chứng từ khống, quyết toán tiền nhiên liệu sử dụng công tác của cano 210 CV để chiếm đoạt của Nhà nước tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.
 
    Báo Đắk Nông, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Dân trí (06-02) đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố các đối tượng lập khống hồ sơ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông. Theo kết quả điều tra, trong quá trình thi công công trình, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Phan Ngọc Chiến, Giám đốc Công ty tư vấn Kiểm định xây dựng  Đắk Nghĩa; Nguyễn Văn  Thái, Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Hồng Đức Đắk Lắk; Trương Công Hậu, Giám đốc Công ty Xây dựng Thiên Bảo đã lập khống biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, thanh toán khống khối lượng thi công công việc không đúng thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 901 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.
 
    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Đời sống và Pháp luật, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí (07/02) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Đoàn Văn Phúc, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cùng 3 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh này về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Quá trình điều tra làm rõ, Bị can Đoàn Văn Phúc đã 505 triệu đồng; bị can Trương Văn Em, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường nhận 6 triệu đồng; bị can Trần Thanh Phong, chuyên viên Phòng kiểm soát ô nhiễm nhận 3 triệu đồng và bị can Trần Thị Thùy Trang, nguyên Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường nhận 5 triệu đồng của Công ty Hồng Việt để tạo điều kiện, làm ngơ cho công ty nhập lậu phế liệu.
 
    Báo Đời sống và Pháp luật, Gia đình và Xã hội, Giáo dục Việt Nam, Tuổi Trẻ, TTXVN (08-02) đưa tin, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thị Thu Thủy, cựu Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương, ở quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, từ năm học 2015-2017, Thủy đã chỉ đạo thu nhiều khoản đóng góp của phụ huynh học sinh, trong đó có các khoản thu không được phép thu, khoản thu chưa được thẩm định, phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên. Tổng số tiền thu trên 6,7 tỷ đồng, số tiền chi sai mục đích là hơn 1 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử khẳng định bản án sơ thẩm đã xử lý bị cáo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật; quyết định bác kháng cáo và giữ nguyên hình phạt 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Thu Thủy.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (04/02) đưa tin, Tập đoàn chế tạo máy bay của châu Âu Airbus đã đạt được thỏa thuận trong việc chi trả 4 tỷ USD cho Pháp, Anh và Mỹ để dàn xếp các cáo buộc hối lộ. Các nhà chức trách tại 3 quốc gia là Pháp, Anh, Mỹ cáo buộc Airbus đã hối lộ các quan chức Chính phủ và nhiều hãng hàng không trên thế giới, sau đó che giấu những khoản chi này. Cáo buộc được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài gần 4 năm đối với các hợp đồng bán hàng cho hàng chục đối tác nước ngoài của Airbus. Cơ quan Công tố tài chính Pháp cũng cho biết, Airbus đã đồng ý để Cơ quan Chống tham nhũng giám sát ở mức độ vừa phải việc thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp. Lãnh đạo Airbus cho biết, sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng theo các thỏa thuận và tuân thủ mạnh mẽ quy định về văn hóa, đạo đức công ty.
 
    Báo Thanh tra (06/02) cho biết, tại cuộc họp ở Thủ đô Seoul với bà Huguette Labelle, Chủ tịch Hội đồng Hội nghị Quốc tế Chống tham nhũng (IACC) nhân dịp bà Labelle có chuyến làm việc tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho Hội nghị IACC lần thứ 19, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu, mục tiêu của chính quyền ông là loại bỏ tham nhũng và đưa Hàn Quốc vào top 20 quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới. Moon Jae-in trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào năm 2017 sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội tham nhũng. Tháng 01/2020, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi thành lập một đơn vị điều tra chống tham nhũng đặc biệt để điều tra các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các công tố viên và cảnh sát cấp cao, 
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    -  Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
 
    - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 
    - Truy tố bị can Nguyễn Tá Thiện, nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 
    - Truy tố bị can Đoàn Văn Phúc, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.