Thanh tra tỉnh Cao Bằng: Phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 7,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 5,4 tỷ đồng, đã thu hồi 3,8 tỷ đồng

Thứ Sáu, 17/01/2020, 07:39 [GMT+7]
    Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã tiến hành 70 cuộc thanh tra hành chính, 127 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 443 đơn vị được thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 7,7 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 5,4 tỷ đồng, xử lý khác 2,3 tỷ đồng, đã thu hồi 3,8 tỷ đồng). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành... trong việc ban hành các văn bản, chính sách phát luật.
 
Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Cao Bằng. (Ảnh thanhtra.com.vn)
Một buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh Cao Bằng. (Ảnh thanhtra.com.vn)
    Tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2019 của Cao Bằng không có biến động bất thường, không có phát sinh điểm nóng, số cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tăng nhiều hơn so với những năm trước đây, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo trực tiếp tham gia nhiều cuộc hòa giải để xem xét giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc phức tạp, đông người. Theo đó, các cấp, các ngành tỉnh Cao Bằng đã tiếp 2.662 lượt công dân (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018), tiếp nhận 3.005 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Nội dung chủ yếu liên quan đến, chế độ chính sách, đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính… Việc các cơ quan tham mưu luôn chủ động nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo và kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để kéo dài.
 
    Trong công tác PCTN, tỉnh Cao Bằng chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.026 lớp tuyên truyền với 105.543  lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, giáo viên, học viên, học sinh và nhân dân được phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, xuất bản 608 tài liệu.
 
    Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị phổ biến Luật PCTN 2018, phối hợp với Đài PTTH Cao Bằng thực hiện chương trình truyền hình hỏi đáp và trả lời về Luật PCTN, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên kênh truyền hình Cao Bằng.
P.V
.