Phú Yên: Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

Chủ Nhật, 20/10/2019, 07:16 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đảm bảo theo quy định của Nhà nước. 
 
    Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng được tăng cường để từng bước phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Một số cấp ủy kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng đảm bảo theo quy định, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương để tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III tỉnh Phú Yên
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III tỉnh Phú Yên
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 36 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tổng số 3.121 lượt người tham gia học tập. Thực hiện phát hơn 193 tin, bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
    Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật 20 đảng viên. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương thực hiện 67 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: đã ban hành kết luận 32 cuộc; đã kết thúc thanh tra 13 cuộc; 22 cuộc đang thực hiện trong thời gian luật định. Đối với 32 cuộc thanh tra đã kết luận, có 77 cơ quan, đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 37,5 tỷ đồng. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 37,2 tỷ đồng và đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2,54 tỷ đồng, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3,48 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 12 tổ chức và 19 cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý điều tra 06 vụ/16 bị can; trong đó khởi tố mới 03 vụ/09 bị can. Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 05 vụ/11 bị can, đang tiếp tục điều tra 01 vụ/05 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thụ lý kiểm sát 04 vụ/09 bị can, đã giải quyết 04 vụ/09 bị can. Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý xét xử 07 vụ/13 bị cáo, trong đó đã xét xử sơ thẩm 05 vụ/ 07 bị cáo.
Ngọc Hơn
.