Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Giao ban công tác nội chính tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023

Thứ Sáu, 08/12/2023, 16:32 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023.
 
    Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy và chuyên viên tham mưu công tác nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo, tháng 11/2023, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững ổn định; vi phạm, tội phạm giảm trong tất cả các lĩnh vực. Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chỉ đạo huyện Bảo Thắng tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, kết quả đạt loại xuất sắc, bảo đảm an toàn; tổ chức thành công Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2023. 
 
    Bên cạnh đó, Ban đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; các cơ quan chức năng thụ lý 115 tin, đã giải quyết 72 tin; thụ lý điều tra 162 vụ/237 bị can, đã kết thúc điều tra 70 vụ/96 bị can; thụ lý truy tố 114 vụ/232 bị can, đã truy tố 61 vụ/103 bị can; thụ lý xét xử 69 vụ/165 bị cáo, đã xét xử 09 vụ/25 bị cáo; tổ chức 11 cuộc thanh tra; đón tiếp, hướng dẫn cho 136 lượt/173 người; tiếp nhận, xử lý giải quyết 163 đơn các loại. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế số 20-QC/TU ngày 08/12/2021 của Tỉnh ủy về phối hợp trong công tác nội chính, PCTN,TC, cải cách tư pháp và các quy chế phối hợp đã ký kết.
 
    Về phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023... Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kết công tác năm 2023, xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024. Các cơ quan nội chính tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đưa ra những kiến nghị, đề xuất những giải pháp, biện pháp đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.