Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên sơ kết các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ Năm, 30/11/2023, 07:44 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2021-2023) thực hiện các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 23/3/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 28/6/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” vàĐề án số 10-ĐA/TU, ngày 18/10/2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025” và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì Hội nghị. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà 03 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra và đã được cụ thể hóa bằng các kế hoạch của UBND tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc và các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Tập trung làm rõ những nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện tốt; nhiệm vụ, chỉ tiêu nào thực hiện còn chậm, còn yếu kém, không thực hiện được và những nguyên nhân. Từ đó, đề ra những giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm bước đầu và kiến nghị với Tỉnh ủy, Trung ương những vấn đề cần thiết trong việc tiếp tục thực hiện trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị
    Trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện các đề án đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương, từ đó các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, có hiệu quả. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của các Đề án đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp trongcông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị được chấn chỉnh. Việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được tăng cường; Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được chú trọng và duy trì thực hiện thường xuyên; qua đó tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng có những bước chuyển biến rõ nét, nhất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý, ngăn chặn những hành vi vi phạm; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh và chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị với các cơ quan tư pháp trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả.
 
    Công tác tư pháp được tăng cường; các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp được tăng cường về số lượng, được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ quan tư pháp được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò công tác cải cách tư pháp. Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
    Phát kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị: Để cácĐề án  được thực hiện đạt nhiều kết quả hơn nữa, thời gian tới rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cơ quan, địa phương, đơn vị chung tay, góp phần thực hiện có hiệu quả 03 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tổng kết đề án vào năm 2025.
Hồng Nhung
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên)
.