Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Hồng

Thứ Sáu, 22/12/2023, 17:06 [GMT+7]
    Sáng 22/12, tại Hải Phòng, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Hồng (Cụm thi đua số II). 
 
    Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (Cụm trưởng) Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng (Cụm phó); Hồ Lê Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An (Cụm phó). Tham dự có hơn 100 đại biểu là đại diện các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và đại diện lãnh đạo, cán bộ 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số II.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số II đã tập trung tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai và ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu, phối hợp tham mưu cấp ủy địa phương ban hành 378 văn bản, 108 đề án, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu ban hành 101 văn bản đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy cho chủ trương đánh giá hoạt động, công tác của các cơ quan nội chính địa phương...
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu Kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu Kết luận tại Hội nghị
    Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đồng thời chủ động tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố được kịp thời, công tác tham mưu phát hiện đúng, trúng các vụ việc, vụ án đạt hiệu quả. Trong Tổng số vụ việc, vụ án các Ban Nội chính Cụm số II đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo là 84 vụ việc, vụ án; trong đó đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm được 34 vụ án, vụ việc. Số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được các Ban Nội chính Cụm số II tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo là 132 vụ việc, vụ án, trong đó xử lý dứt điểm là 42 vụ việc, vụ án. Số vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự được Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý là 63 vụ việc.
 
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
    Cùng với đó, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư theo quy định, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh nông thôn. Trong kỳ báo cáo, Ban Nội chính các địa phương tổ chức gần 550 cuộc tiếp công dân; tham mưu xử lý hơn 17.000 đơn thư gửi đến các tỉnh ủy, thành ủy; chuẩn bị nội dung phục vụ 81 phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các địa phương; tham mưu với cấp ủy thực hiện 100 cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng về công tác nội chính; rà soát hơn 2.700 kết luận thanh tra kinh tế, xã hội.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng trình bày báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua khu vực Đồng bằng sông Hồng trong năm qua. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phối hợp tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; (2) Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; (3) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp, không để hình thành điểm nóng, bị động, bất ngờ. (4) Quan tâm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực...
 
Các đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đỗ Mạnh Hiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và tặng hoa các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cụm thi đua số II năm 2023
Các đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đỗ Mạnh Hiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và tặng hoa các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cụm thi đua số II năm 2023
    Ghi nhận những kết quả thi đua của Cụm thi đua số II, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Cụ thể: Tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho 03 tập thể; Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa; Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An; đối với cá nhân: gồm các đồng chí:  Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Bùi Anh Linh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trần Thanh Minh, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Phòng.
 
    Tại Hội nghị, Cụm thi đua số II biểu quyết và bầu Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng làm Cụm trưởng Cụm thi đua số II năm 2024 và 02 cụm phó là Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình và Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Tạ Anh Hưng
.