Đắk Nông: Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023

Thứ Sáu, 14/04/2023, 17:31 [GMT+7]
    Ngày 14/4/2023, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan khối nội chính tỉnh đạt một số kết quả nổi bật về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 để tham mưu kịp thời xử lý các vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp tại địa phương; tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin được bảo đảm; kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được tăng cường; tổ chức tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị chú trọng, quan tâm chỉ đạo và đã có những chuyển biến tích cực; hoạt động của các cơ quan tư pháp cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; các cơ quan khối nội chính đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, kịp thời tham mưu giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra ở địa phương.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng khiếu kiện, phá rừng lấy đất sản xuất, xâm chiếm đất lâm nghiệp trái phép... còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại một số nơi chưa thực sự hiệu quả; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ vẫn là khâu yếu; tình trạng “tham nhũng vặt” (nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc) vẫn diễn ra ở một số cơ quan, địa phương, ngành, lĩnh vực ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan nhà nước.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Tỉnh ủy,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quyết liệt giải quyết các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng; xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, xúi giục tập trung đông người, khiếu nại gây mất an ninh, trật tự; đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm...
                                                                   Tiến Dũng 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)
.