Thái Nguyên: Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định, chỉ thị của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên

Chủ Nhật, 24/07/2022, 07:34 [GMT+7]
    Thực hiện kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với  công tác quốc phòng, quân sự địa phương tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 18/4/2022 về sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, chiều ngày 14/7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. 
 
    Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị
    Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; ban hành Quy chế số 08-QC/TU về “Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” cùng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh đã tích cực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua các ứng dụng như: C-ThaiNguyen, Thái Nguyên ID, Sổ tay đảng viên điện tử hoặc phản ánh, kiến nghị trực tuyến tại Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, theo dõi công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kết nối, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh việc trực tiếp chỉ đạo và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, lĩnh vực được phân công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân. Trong 03 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân 26 ngày/48 công dân/26 vụ việc; đến nay, 20/26 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, còn 06 vụ đang được tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Số ngày tiếp dân của bí thư cấp ủy cấp huyện là 153 ngày/242 công dân; cấp xã là 5.408 ngày/4.807 công dân. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp, lắng nghe, kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm; nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, đông người, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
    Đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU và 18- CT/TU, sau 5 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân, trong đó lực lượng công an và quân đội làm nòng cốt, công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác an ninh, trật tự; quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng được nâng cao; đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tạo tiền đề vững chắc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
    Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, mô hình sáng tạo, hiệu quả và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và khẳng định những kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 18-CT/TU đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm đời sống bình yên cho Nhân dân. Đồng chí Bí thư chỉ đạo: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 2 chỉ thị mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thay thế cho Chỉ thị số 17-CT/TU và Chỉ thị số 18-CT/TU; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác quân sự, quốc phòng trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Công an, lực lượng Quân đội với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
 
    Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; 29 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
P.V
.