Hà Nội: Nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước

Chủ Nhật, 24/07/2022, 07:17 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 của thành phố Hà Nội.
 
    Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; cải thiện, nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần bị trừ điểm hoặc đạt điểm thấp; phấn đấu năm 2022 Chỉ số PAR INDEX của thành phố tăng tối thiểu 1-2 bậc, Chỉ số SIPAS năm 2022 tiếp tục có sự cải thiện cả về tỷ lệ hài lòng chung và thứ bậc so với năm 2021.
    
Hội nghị giao ban công tác quý II-2022 của UBND thành phố Hà Nội
Hội nghị giao ban công tác quý II năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội
    Thành phố đặt chỉ tiêu cụ thể năm 2022: Chỉ số PAR INDEX đạt 92,55 điểm; Chỉ số SIPAS đạt trên 88%; đồng thời, phân công rõ công việc thực hiện đối với từng nội dung cụ thể.
 
    Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội” trên cơ sở tích hợp một số nội dung của Đề án 06 (hoàn thành trong quý III-2022).
 
    Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tần suất kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý ngay các trường hợp vi phạm về thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc.
                                                                                        Hải Hà
.