Lai Châu: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 15/10/2021, 06:33 [GMT+7]
    Vừa qua, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn xã tại điểm cầu tỉnh Lai Châu năm 2021 (Ảnh: Báo Lai Châu)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại điểm cầu tỉnh Lai Châu năm 2021 (Ảnh: Báo Lai Châu)
    Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện. Nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai, đẩy mạnh đi vào chiều sâu. Qua đó, phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án về tội phạm hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường; điều tra làm rõ các vụ án về trật tự xã hội đạt hơn 94%, bắt 129 đối tượng; phát hiện, bắt và tiếp nhận 307 vụ, 356 đối tượng, thu 50,8kg ma túy tổng hợp, 14,3kg hêrôin, 7,1kg thuốc phiện; xử lý 62 vụ vi phạm về kinh tế, 70 vụ vi phạm pháp luật; vận động giao nộp 562 khẩu súng tự chế, 42 bẫy kiềng, 1 lựu đạn, 13 vũ khí thô sơ, 6 kích điện, khởi tố 5 vụ, 13 đối tượng, xử phạt hành chính 22 vụ, 22 đối tượng, nộp ngân sách 66 triệu đồng. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp trong tỉnh kiểm sát 100% việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, ban hành 215 văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh; tiến hành 12 cuộc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Chất lượng công tác điều tra, truy tố trên địa bàn tỉnh được nâng lên, vi phạm, sai sót giảm dần, tỷ lệ số người bị bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố đạt 99,5%.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh làm tốt công tác xét xử án rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; xét xử lưu động, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Cụ thể, Tòa án nhân dân hai cấp xét xử các tội phạm chủ yếu về ma túy 418 vụ với 496 bị cáo, chiếm 66% tổng số án hình sự. Chú trọng trong công tác hoà giải, đối thoại án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính. Nhờ đó, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan khối Nội chính đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 9 tháng năm 2021.
 
    Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan trong khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã xác định trong báo cáo trung tâm; chủ động, tích cực tham mưu giải quyết, xử lý các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ; tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác tham mưu quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan trong tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng tháng của Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung, thẩm định các văn bản và phục vụ chu đáo các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
                                                                                                    P.V
.