Thái Nguyên: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2021

Thứ Ba, 12/10/2021, 06:34 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính và khối Dân vận tỉnh để đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của tỉnh quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp trên 7.370 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 600 cá nhân và 52 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trên 20 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Về công tác phòng, chống tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ 770 vụ/80 đối tượng, thu giữ trên 3.843 gam heroin, 2,838 gam thuốc phiện…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các nội dung về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật. Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới và công khai kết quả thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao; quản lý chặt chẽ hoạt động chi ngân sách nhà nước theo quy định.
 
    Thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh tra; tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021’’ theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
 
    Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; trong công tác xét xử còn bản án, quyết định của tòa án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội đồng xét xử; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa kịp thời, phát sinh đơn thư vượt cấp.
 
    Đối với công tác dân vận, các đơn vị chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động nắm tình hình Nhân dân, giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, trật tự. Công tác giám sát, phản biện xã hội đã tập trung vào các lĩnh vực, nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và Nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện tốt các cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 50-CT/TW  của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xử lý các vụ việc nhạy cảm. Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ. 
 
    Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện mục tiêu kép; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Tiếp tục tuyên truyền về cách nhận diện và đấu tranh phòng, chống các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                                                             Mai Loan
.