Bắc Ninh: Hội nghị giao ban khối Nội chính quý III

Thứ Hai, 11/10/2021, 09:29 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính quý III nhằm đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối Nội chính đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; triển khai kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình mới các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Những nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, PCTN và CCTP được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không để bị động, bất ngờ.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành 28 văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ngành Kiểm sát thụ lý và giải quyết hơn 3.500 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 78,2%; công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục việc chồng chéo trong thanh tra. Toàn tỉnh tiếp hơn 2.200 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh hơn 1.600 vụ việc; các cấp, ngành tiếp nhận và xử lý hơn 2.900 đơn thư các loại. Cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp thụ lý 32 vụ/165 bị can tham nhũng, kết luận điều tra 17 vụ/104 bị can; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát gần 14,4 tỷ đồng.
 
    Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, các cơ quan khối Nội chính chủ trì, phối hợp với các ngành tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, tư tưởng, các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tại các khu công nghiệp, các vấn đề phát sinh từ các dự án... không để bị động, bất ngờ; có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của các ngành trong khối Nội chính. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan Nội chính trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường hơn nữa công tác chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm để tập trung hoàn thành trong quý IV, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kép, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong khối xây dựng cụ thể việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các vụ việc, vụ án; tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài; xây dựng quy chế phối hợp, xử lý các vụ án từ nhận tin báo tội phạm đến điều tra truy tố, xét xử, thi hành án.
                                                                                             P.V
.