Quảng Ngãi: Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp qúy III/2021; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021

Thứ Tư, 13/10/2021, 07:41 [GMT+7]
    Vừa qua, Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý III/2021; phương hướng, hiệm vụ quý IV/2021. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó  Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị; tham dự có đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh.
 
    Trong quý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả. Các cơ quan tư pháp chủ động phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là trong quý III-2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định tiêu chí vụ việc, vụ án đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và tiêu chí vụ việc, vụ án đưa vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; Quy định về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; vụ việc, vụ án và mối quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan khối Nội chính để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế; các vụ việc, vụ án khác mà các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp còn có ý kiến khác nhau hoặc các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để lập danh mục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo những vụ việc, vụ án đưa vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị
    Trong kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, tổng hợp nội dung đề xuất, kiến nghị của các ngành chức năng căn cứ Quy định tiêu chí vụ việc, vụ án đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo, đã thống nhất bổ sung 07 vụ việc liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng vào danh mục vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và đưa ra 02 vụ việc khỏi danh mục theo dõi, chỉ đạo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc, vụ án của Đoàn công tác số 3, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi và Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa ra khỏi danh mục các vụ việc và vụ án do Đoàn công tác số 3 và Đoàn công tác số 6 kiến nghị đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý xong.
 
    Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng các cơ quan chức năng trong tỉnh thụ lý điều tra và khởi tố mới 03 vụ/04 bị can; đồng thời, tiếp tục, điều tra, xử lý đối với 05 vụ án, 06 vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc đối với 01 vụ án, 01 vụ việc thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận kết quả đóng góp quan trọng của các cơ quan trong khối nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan khối nội chính, sớm thông tin trong việc giải quyết các các vụ việc, vụ án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; chủ động dự báo tình hình, nhận diện các nguy cơ phức tạp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. 
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.