Kon Tum: Một số kết quả công tác nội chính

Thứ Năm, 30/09/2021, 06:41 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/08/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới'' triển khai công tác kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/08/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy''.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
    Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, khởi tố 30 vụ/43 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 39 vụ/50 bị can; tạm đình chỉ 05 vụ; đình chỉ điều tra 02 vụ/02 bị can; phục hồi điều tra 01 vụ/01 bị can; bắt 28 đối tượng. Tổng số vụ án hiện đang thụ lý điều tra 217 vụ/237 bị can.
 
    Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 58 vụ/89 bị can (số cũ 20 vụ/36 bị can: mới 38 vụ/53 bị can; tăng 03 vụ, giảm 12 bị can so với tháng trước). Viện kiểm sát các cấp đã xứ lý, giải quyết 33 vụ/54 bị can, trong đó ra quyết định truy tố 32 vụ/51 bị can; trả hồ sơ cơ quan điều tra 01 vụ/03 bị can. Đang giải quyết 25 vụ/35 bị can. Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 28 vụ/49 bị can; kiểm sát 20 cáo trạng của Viện Kiêm sát cấp huyện, chưa phát hiện vi phạm. 
 
    Tổng số án hình sự Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý trong tháng 104 vụ/219 bị cáo (cũ chuyển qua 54 vụ/114 bị cáo, mới thụ lý 50 vụ/105 bị cáo), đã giải quyết 37 vụ/62 bị cáo; còn lại 67 vụ/157 bị cáo. Riêng án hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 89 vụ/175 bị cáo; (án cũ chuyển qua 52 vụ/112 bị cáo, án mới thụ lý 37 vụ/63 bị cáo); đã giải quyết, xét xử 36 vụ/61 bị cáo; còn lại 53 vụ/114 bị cáo. Kết qua, xử phạt các bị cáo: Tù có thời hạn 45; tù treo 04; cải tạo không giam giữ 08; phạt tiền 03: đình chỉ 01/01 bị cáo… 
 
    Trong tháng, đã triển khai 25 cuộc thanh tra, kiểm tra và đã kết thúc 13 cuộc với tổng số tiền sai phạm 91.657.065 đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 91.657.065 đồng; đồng thời, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 134 đơn (tiếp nhận trong kỳ 132 đơn, kỳ trước chuyển sang 02 đơn); Qua xử lý số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 50/134 đơn. Các ngành, các cấp đã giải quyết 42/50 đơn. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 84/134 đơn. 
 
    Trong tháng, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã thực hiện 198 cuộc tiếp dân theo Quy định số 11-QĐ/TW. Qua đó, đã tiếp 17 vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Kết quả: Số vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết: 16 vụ việc, số vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết 01 vụ.
                                                                                               Thăng Quyết
.