An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 8/2021

Thứ Năm, 30/09/2021, 07:19 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện nghiêm túc việc cụ thể hóa, tổ chức sơ kết các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn tỉnh để xử lý, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
Tòa án nhân dân huyện An Phú xét xử bị cáo Phạm Trường Giang và Huỳnh Văn Vũ bị về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”
Tòa án nhân dân huyện An Phú xét xử bị cáo Phạm Trường Giang và Huỳnh Văn Vũ bị về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”
    Các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng, đảm bảo an ninh chính trị khu vực biên giới phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đã điều tra làm rõ 04/04 vụ, bắt 04 đối tượng, trong đó,  phát hiện 01 vụ “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia… 
 
    Ngành Thanh tra tiến hành 24 cuộc thanh tra; ban hành 06 kết luận. Qua thanh tra phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 83,75 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác 1,69 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 cá nhân. Toàn tỉnh tổ chức tiếp 202 lượt công dân (tiếp thường xuyên 135 lượt, định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 67 lượt). Tiếp nhận, giải quyết 155/155 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm 149 đơn đủ điều kiện xử lý (thuộc thẩm quyền 82 đơn, không thuộc thẩm quyền 73 đơn) và 06 đơn không đủ điều kiện xử lý. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 10/8/2021 về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 228-CV/TU, ngày 06/8/2021 về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư… Báo cáo số 77-BC/TU, ngày 30/7/2021 sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Báo cáo số 82-BC/TU, ngày 06/8/2021 sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Báo cáo số 85-BC/TU, ngày 26/8/2021 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 07/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.
 
    Phục vụ Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021; bảng phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc. Đôn đốc, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các ban ngành, cấp ủy địa phương về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để phục vụ việc rà soát hằng năm theo Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Đối với công tác tháng 09/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hằng năm; tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy xử lý kịp thời, có hiệu quả việc lợi dụng những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ tình hình dịch bệnh Covid-19 để xuyên tạc, kích động lôi kéo người dân chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị, đối tượng có liên quan khác; theo dõi, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính, tham nhũng; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Thường trực Tỉnh ủy giao và các đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
                                                                Phan Xuân Quí
(Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang)
.