An Giang: Kết quả thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính

Thứ Hai, 27/09/2021, 05:34 [GMT+7]
    Căn cứ các quy chế phối hợp của Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan khối nội chính Trung ương; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang đã ký kết quy chế phối hợp với 06 cơ quan khối nội chính về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách cách tư pháp, gồm: Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thanh tra Tỉnh. 
 
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang đã chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành theo thẩm quyền 02 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Các huyện, thị, thành ủy; đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động trao đổi, ký kết quy chế phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.  
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường)để phục vụ điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường)để phục vụ điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”
    Từ khi ký kết và chỉ đạo thực hiện các Quy chế đã thiết lập một cơ chế quan hệ phối hợp chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Từng cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ phối hợp; phân công bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác phối hợp; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin qua lại với nhiều hình thức như văn bản, điện thoại, thư điện tử, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc, trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo các cơ quan, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
 
    Công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan trong khối đã tạo được chuyển biến tích cực, rõ nét, từng bước đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực; thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp; mối quan hệ công tác giữa các phòng nghiệp vụ, cán bộ, chuyên viên của các cơ quan với các phòng nghiệp vụ, cán bộ, chuyên viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày càng chặt chẽ; chất lượng công tác được nâng lên trong việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp; việc phối hợp trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đạt được một số kết quả nổi bật trong việc cho ý kiến xử lý vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đều thể hiện trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng xem xét, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế việc chồng chéo; chủ động phát hiện, trao đổi  thống nhất quan điểm, đề xuất hướng xử lý đúng, trúng; khi có vấn đề phát sinh, lãnh đạo các cơ quan phối hợp đã kịp thời trao đổi, thống nhất, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu qủa công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc trao đổi, cung cấp thông tin một số vụ án vụ, việc giữa các cơ quan đôi lúc còn chậm; chưa thường xuyên tổ chức sơ kết thực hiện các quy chế để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 
 
    Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp, trong thời gian tới, các cơ quan cần tranh thủ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, đề xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, nhất là với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dự luận xã hội quan tâm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc nắm tình hình để kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất.
 
    Các cơ quan trong khối nội chính kịp thời nắm bắt, trao đổi, cung cấp thông tin những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở và nâng cao trách nhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các Quy chế phối hợp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo. 
 
    Tổ chức sơ, tổng kết các quy chế phối hợp đã ký kết để bổ sung vào quy chế phối hợp các nội dung cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác trong thời gian tới và khắc phục những hạn chế, thiết sót hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ký ban hành mới theo đúng thẩm quyền. 
                                                                Phan Xuân Quí
(Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang)
.