Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Ba, 28/09/2021, 05:08 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/06/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; Công văn chỉ đạo liên ngành tư pháp tỉnh giải quyết vụ án có liên quan đến hành vi tổ chức chơi hụi của bà Nguyễn Thi Duyên, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú; Công văn tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Hội nghị triển khai công tác nội chính, cải cách Tư pháp năm 2021
Hội nghị triển khai công tác nội chính, cải cách Tư pháp năm 2021
    Báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; các vụ việc nổi cộm, phức tạp về tình hình an ninh, trật tự định kỳ; sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, cơ quan liên quan trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp năm 2020 và công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020; kết quả, tiến độ thực hiện một số vụ án, vụ việc. Báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình, kết quả tham mưu thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
    Phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các đơn, thư tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Trong kỳ, tiếp nhận 13 đơn (tố cáo 08, kiến nghị, phản ánh 05), đã xử lý 13 (báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy 03, chuyển 02 đơn, lưu 08 đơn). 
 
    Cử cán bộ tham gia thành viên Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Kế hoạch số 4372/KH-UBND ngày 27/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
 
    Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Ban hành Công văn kiến nghị: Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo ngành Công an thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế, kéo giảm tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy địa bàn biên giới biển.
                                                                                                         Kim Long
.