Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Thứ Sáu, 03/09/2021, 06:51 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BNCTW, ngày 20/3/2021 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo xử  lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đẩy nhanh tiến độ, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đối với 03 vụ việc, vụ án còn lại theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2 , Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đã khởi tố, điều tra 02 vụ, còn lại 01 vụ việc đang chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với 01 kiến nghị của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, theo dõi đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Thanh Hóa, vụ việc đã được khôi phục thi hành án, ra quyết định thụ lý thi hành án và tiến hành xác minh điều kiện thi hành án.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Thiệu hóa và các cơ quan nội chính của huyện về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp (tháng 5/2021)
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Thiệu hóa và các cơ quan nội chính của huyện về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp (tháng 5/2021)
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, báo cáo đề xuất, tham mưu thường trực tỉnh ủy đưa 15 vụ án, vụ việc vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; trong đó có 04 vụ việc, vụ án diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; 02 vụ án Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo và 09 vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiểm tra, làm việc với Thường trực Huyện ủy, các cơ quan tư pháp của 02 huyện Thiệu Hóa và huyện Yên Định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với 04 vụ án.
 
    Trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục tập trung tham mưu quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thưu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Đẩy mạnh thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp  ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng” theo Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về Thi đau “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”.
 
    Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư; công tác xác minh, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính để phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan chức năng trong xử lý vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Cù Tất Dũng
.