Nam Định: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 31/08/2021, 17:23 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
TAND tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu (tháng 8/2021)
TAND tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu (tháng 8/2021)
    UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định; công văn về việc triển khai thực hiện đề án và một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021; Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng  phí trong doanh nghiệp Nhà nước”.
 
    UBND tỉnh ban hành văn bản về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả đối với các biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai tích hợp một số dịch vụ công của ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân; tiến hành kiểm tra công vụ và cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến... nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành đã tiến hành 47 cuộc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm, xử lý về kinh tế với số tiền 141,8 triệu đồng và thu hồi một số tang vật, phương tiện. Trong tháng, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 207 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 188 đơn, thư; đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện của các huyện, sở về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp dân định kỳ và đột xuất đã được thực hiện nề nếp, giúp người đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh nắm chắc về tình hình cũng như chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
    Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn. 
 
    Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, truy tố 07 vụ án; trong đó có 03 vụ “Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 02 vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 01 vụ “Tham ô tài sản” và 01 vụ “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tòa án nhân dân đưa ra xét xử 02 vụ án, gồm: Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu và vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực.
Cù Tất Dũng
.