Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Thực hiện hiệu quả công tác tham mưu đề xuất

Thứ Hai, 23/08/2021, 07:17 [GMT+7]
    Tháng 7/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản báo cáo kết quả chỉ đạo chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra theo Công văn số 471-CV/BNCTW, ngày 24/6/2021 của Ban Nội chính Trung ương về chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; tham mưu xây dựng chương trình công tác trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh ủy; tham mưu xây dựng Dự thảo quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kết luận 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương; phối hợp văn phòng Tỉnh ủy tham mưu ban hành Thông báo về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 7/2021 theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân để đảm bảo phòng dịch Covid-19.
 
 Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính các huyện, thành, thị ủy. (nguồn BHT)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính các huyện, thành, thị ủy. (nguồn BHT)
    Ban hành Văn bản số 183-CV/BNCTU, ngày 15/7/2021 về góp ý dự thảo Quy định về những điều đảng viên không được làm theo văn bản số 460-CV/TU, ngày 12/7/2021 của Thường trực Tỉnh ủy...
 
    Tiếp nhận, phân loại 35 đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng chuyển 04 đơn, Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến 05 đơn, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển 01 đơn và 25 đơn công dân gửi đến; đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 đơn; hướng dẫn, theo dõi kết quả giải quyết 02 đơn; nắm tiến độ, kết quả giải quyết, báo cáo Bí thư Tỉnh ủy 01 đơn; số còn lại lưu do đơn gửi nhiều cơ quan, trong đó đã có cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết hoặc đơn trùng lặp.
 
    Nắm thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và địa bàn biên giới, tuyến biển, điểm tin, báo chí phản ánh liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
 Tạ Anh Hưng
.