Hòa Bình: Một số kết quả công tác nội chính và cải cách tư pháp tháng 7

Thứ Tư, 25/08/2021, 07:30 [GMT+7]
     Trong tháng 7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối Nội chính, thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực, đặc biệt là lực lượng vũ trang nhân dân chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nhất là những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, giải quyết kịp thời những vẫn đề phức tạp, nảy sinh về an ninh, trật tự, không để phát sinh “điểm nóng”; ngăn chặn kịp thời hoạt động của các đối tượng cực đoan, các lực lượng chống đối lợi dụng dân tộc, tôn giáo, làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân vào công cuộc phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (ảnh nguồn Trang TTĐT Hòa Bình)
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (ảnh nguồn Trang TTĐT Hòa Bình)
    Công an tỉnh đã điều tra khám phá 88/98 vụ tội phạm trong tháng, trong đó, 43/53 vụ về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 44 vụ/67 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt 01 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”, kiểm tra phát hiện 26 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 198 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 71 tin báo, đang giải quyết 127 tin báo; thực hành quyền công tố, kiểm tra điều tra 332 vụ/452 bị can, cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 69 vụ/99 bị can. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 176 vụ/344 bị cáo, kiểm sát xét xử phúc thẩm 13 vụ/21 bị cáo. Tòa án nhân dân đã xét xử 75 vụ/111 bị cáo, đang giải quyết 101 vụ/233 bị cáo.
 
    Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiệm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; triển khai thực hiện kết luận số 48-KL/TW, ngày 29/7/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và chuẩn bị cho việc xây dưng chiến lược mới về cải cách tư pháp; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kết luận số 73-KL/TW, ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 
 
    Nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử được tuân theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp các cấp; tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác xét xử và tích cực đổi mới việc tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong khối Nội chính trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý thức pháp luật của cán bộ và nhân dân.
   Duy Anh
.